תרגילים לשינה טובה ועמוקה (ללא עלות)

בשני הסרטונים האלה אנחנו מראים תרגילים וטריקים שעוזרים להירדם בקלות, לישון שינה עמוקה ורצופה ולהתעורר בבוקר מלאי אנרגיה ומרץ.
 התרגילים קצרים ומאוד יעילים וניתן לתרגל אותם בכל מקום מתי שיש לכם זמן.

Subscribe to our YouTube-Channel for more Tips ►►► https://www.youtube.com/channel/UCqn0cbIWNPjhexKP-tpXqEg 

Stay in touch and get news about Tips and Courses via Facebook ►►► https://www.facebook.com/AnanDao.eu/ 
Or LinkedIn ►►► https://www.linkedin.com/in/ralf-peekel-74786573?trk=nav_responsive_tab_profile

 „about Motion Doctors“ Noa &Ralf Peekel and AnanDao you find ►►► https://www.anandao.eu/en/anandao/who.html 

Train OnLine and visit our Cyber Studio ►►► http://courses.anandao.eu/

Course Curriculum

7 min Healing Motion - Sleep Good
06:54
Noa and Ralf Peekel
Noa and Ralf Peekel
Founder AnanDao

About the instructor


We are Noa and Ralf Peekel  

Husband and wife, students, teachers and experts in Yoga, Nutrition and Martial Arts – Qi Gong, Tai Chi and Kung Fu, developers of the AnanDao system – the art of good life.  After many years working in the field of high tech, we too have experienced a lot of stress and tension, which created an accumulation of negative impulses that had a direct effect on the body. We realized that a change must be made when the Tinnitus hit Ralf.

The search for healing led us to a study journey of 12 years in the Wu Dang Mountains of China and to the teaching of hundreds of people in our school for Oriental Arts, which we founded in 2005 in Germany.

From here, the way to AnanDao was short. We were looking for the best way to bring the ancient knowledge we brought from china to those who need it. Combining what we learned there with many methods we have studied from the best teachers around the globe we created AnanDao. 

Today we live half in Germany and half in Israel and continue helping people where modern Medicine can’t and bringing them the recipe for a healthier, happier and successful life.

The system, Anandao combines techniques of yoga, Martial arts, Nutrition and mind work.

Use your Call To Action description to encourage students to sign up for your course

Sign up now!

You may also be interested in...

$187.00
Happy Back (5 weeks Course) HE